ENGELLİ İÇİN NİÇİN TURİZM

Turizm dendiğinde; hepimizin zihninde dinlenme, eğlenme, gezme, bilgilenme, spor vb… amaçlar doğrultusunda yapılan etkinlikler bütünü gibi tanımlamalar canlanır. Bir başka bakışla turizm; insanın, bedenini ve zihnini yenileyen, insanı; kültürel ve doğal güzelliklerle besleyen, en önemlisi de insanın toplumsallaşması sürecine hizmet eden oldukça gerekli bir yaşam alanıdır.

Turizmin insanların kaynaşması, toplum olması yönündeki rolü; bu toplumun önemli bir parçası olan engelli bireylerin, toplumda var olma, üreten olma çabasına da hizmet etmelidir. Tüm bu bilgiler ve aşağıda belirteceğimiz gereklilikler doğrultusunda Herkes İçin Turizm adında bir dernek kurduk.

Derneğimizin adı niçin engelsiz ya da erişilebilir turizm değil de Herkes İçin Turizm Derneği; söz konusu kavramlar, akıllarda fiziki erişilebilirlik, engellileri engelsizlerden soyutlayan yalnızca engelliliğin adını öne çıkaran nitelikler canlandıracaktı. Oysa biz engelliler; mücadelemizi, eğlencemizi, gezimizi engelsizlerle birlikte gerçekleştirmek, sorunları ve zorlukları engelsizlerle tespit etmek ve birlikte çözüm üretmek istiyoruz. Nitekim bizler, özel bir uygulama istemiyoruz… Yalnızca turizm alanlarının, engelli bireylerin de gereksinimleri dikkate alınarak düzenlenmesini ve yapılandırılmasını istiyoruz. Nasıl ki siz bugün Efes’e gelen bir Rus gruba Almanca bilen bir rehber görevlendiremezsiniz; bir engelli de fiziki, görsel ve işitsel erişimden yoksun bir turizm alanından, engelli bilinci yetersiz olan bir rehber eşliğinde yapılan bir etkinlikten sağlıklı bir sonuç elde edemez.

Bu bağlamda 30 Eylül 2013 tarihinde yola çıkan Herkes İçin Turizm Derneği Turizm sektörü, turizm faaliyetleri, kültür sanat ve spor etkinlikleri aracılığı ile engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacına yönelik çalışmalarına başlamıştır. (Dernek faaliyetlerini hak temelli gerçekleştirir). Bu yol, yalnızca engellilerin yürüyeceği bir yol değildir; bu yol, ilgililer ve engelsizlerle birlikte yürünmesi, gereken bir yoldur. Derneğimizin amacına yönelik tüm çaba ve çalışmalar, gerçekleştireceği etkinlikler; ilgililerin ve engelsizlerin katkılarıyla daha da güçlenecek, daha da zenginleşecektir ve nihayet engelsizlerin el vermesiyle faaliyetlerimiz daha bir anlam kazanacaktır…

Kuruluşumuzdan bugüne, Efes Antik Kenti, Meryemana, Şirince, Çanakkale Gelibolu Yarımadası (şehitliklere) kültür gezisi; Çeşme Ilıca da 1 gün kalmalı deniz gezisi, günübirlik adalara tekne turu gerçekleştirilmiş. Etkinliklere farklı engel (görme, zihinsel, ortopedik) gurupları katılmış olup engellilerin birbirleriyle kaynaşması sağlandı., bizlerde yeni deneyimler elde etmiş bulunmaktayız.

Engellileri turizm alanlarına göre dizayn edemeyeceğimize göre, turizm alanlarını engellilerin kullanımına uygun hale getirmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz.

İnadına turizm alanlarında olacağız.

Scroll to Top