Vizyonumuz:

Engellilerin turizm sektörü, turizm faaliyetleri, kültür sanat ve spor etkinliklerine herkes gibi eşit koşullarda katılımını sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak, en önemlisi de birlikte yaşama kültürünü geliştirmektir…
Erişilebilir Turizm Zirvesi

Misyonumuz:

Engelliler; toplumun var olmasında önemli bir paya sahiptir; ancak toplumsal yaşam denilen olgunun kökeninden beri, engelliler bu olgu içerisinde kendini var etme çabası içerisindedir. Bu çaba yalnızca engellinin fiziksel gereksinimleriyle örülü değildir; çünkü engelli birey toplumsal yaşamda varım diyebilmek için kültürel, sosyal, sanatsal, sporsal ve bunun gibi birçok gereksinimine karşılık bulmak durumundadır.

Bu bağlamda Herkes İçin Turizm Derneği, toplumsal yaşamda engellinin doğru algılanması noktasında farkındalık çalışmaları yapmak, engellinin yukarıda betimlediğimiz çabası doğrultusunda kültürel, sanatsal, bilimsel, eğitsel, sporsal etkinlikler gerçekleştirmek, en önemlisi de engelli bireyin toplum içerisinde daha etken, daha üretken olarak var olması yolunda engelsizlerle birlikte çalışmalar yapmak üzere yola çıkmıştır.

Scroll to Top