Otellerde Erişilebilirlik İçin Bir Adım Daha

Otellere engelli havuz asansörü ve engelli plaj sandalyesi zorunluluğu geldi
Özellikle ortopedik engellilerin artık konaklama hizmetlerinin havuz ve plajlarından engelsiz bir şekilde yararlanma hakkı doğdu.
31.12.2021 tarih ve 31706 nolu resmî gazetede yayınlanan Turizm İşletmelerinin Belgelendirilmesine dair tebliğin 10. Maddesi ile 2019’1 tebliğe aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“e) Erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu konaklama tesislerinde açık ve kapalı yüzme havuzlarının en az birer adedinde bedensel engelli müşterilerin havuzu kullanmasına olanak sağlayan havuz asansörü yapılır. Bu tesislerden denize kıyısı bulunan ve iskele ve benzeri düzenlemeler olmaksızın denize doğrudan kumsaldan girilenlerde ise oda sayısının yüzde biri oranında bedensel engelli müşterilerin denize ulaşmasını ve denize girmesini sağlayacak özelliklere sahip engelli plaj sandalyesi bulundurulur.
Yukarıdaki yasal düzenleme açık ve kapalı yüzme havuzları var ise birer tane havuz asansörü bulundurmayı zorunlu kılmaktadır.
Denize doğrudan girişi var ise de toplam oda kapasitelerinin %1’i kadar engelliler için plaj sandalyesi bulundurmayı istemektedir.
Dernek olarak bu gelişmeden menün olduğumuz konaklama işletmelerinin de hızlı bir şekilde bu eksikliklerini giderek engelli misafirlerinin hizmetine sunmalarını istiyoruz.
Biz sürecin takipçisi olacağız.
Unutulmamalı erişilebilirlik engellilerin toplumsal yaşama katılımı için en önemli araçtır. Erişilebilirlik bir lütuf değil bir haktır.
Bu tebliğden sonra artık engellilerin işletmelerden bu hizmeti talep etmesi hak haline gelmiştir.
Konaklama işletmelerinin bu bilinçle en kısa sürede gerekli düzenlemelerini yapacağını inanıyoruz.
Turizm alanlarından faydalanmak biz, engellilerin de hakkı; bizsiz, turizm alanları eksik kalır.

Scroll to Top