4. GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimiz 4. olağan genel kurulu dernek merkezinin olduğu, 848 sokak No:90 Daire:311 Aziz Han Konak/İzmir adresinde, 25 şubat 2023 tarih ve saat 13:00 de toplanacak, yeterli çoğunluğun olmaması halinde 4 mart 2023 tarihinde saat 13:00 de aynı adreste genel kurul gerçekleştirilecektir. Dernek üyelerimiz ve dernek gönüllülerimiz genel kurula davetlidir.

Genel Kurul Gündemi:

  1. Açılış
  2. Saygı duruşu istiklal marşı
  3. Divanın oluşumu
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibrası
  5. Mali raporunun görüşülmesi ve ibrası
  6. Denetleme kurulu raporunun okunması
  7. Karar önerileri
  8. Seçimler
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış.
Scroll to Top