Engelliler Toplu Taşımaya Erişilebilirlik İstiyor

Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş ile 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 3. maddesi ve engellilerin toplu taşımaya erişilebilirliğine ilişkin konuştuk.

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da 2005 yılında yapılan değişiklikle birlikte “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir” denilerek geçici 3. madde eklendi.

2005 yılında eklenen geçici 3. madde Kanun’da yer aldığı gibi 7 yıl geçmesine rağmen birçok ulaşım aracında düzenleme yapılmadığı gerekçesi ile ertelendi. Maddenin üzerinden 15 yıl geçmişi olmasına rağmen hâlâ yürürlükte olması engelli bireylerin ulaşıma erişilebilirliğini engellemekte. Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş ile 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 3. maddesi ve engellilerin toplu taşımaya erişebilirliğine ilişkin konuştuk.

“GEÇİCİ 3. MADDESİ ENGELLİLERİN ULAŞIM HAKKINI ZORLAŞTIRIYOR”

Herkes İçin Turizm Derneğinin engellilerin bütün engelsiz bireyler gibi toplumsal hayatta yer alması ve turizm alanlarındaki olanaklardan faydalanması için kurulmuş bir dernek olduğunu anlatan Aydoğmuş, engelli bireylerin rahatça seyahat edebilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un geçici 3. maddesinin sürekli ötelenmesinin engellilerin ulaşım hakkını zorlaştırdığını söyleyen Aydoğmuş, “Özellikle şehirler arası ulaşım, toplu taşıma onlara 2018’e kadar süre verildi. 2018’e geldiğimizde 2 uzatma daha verildi. 2 yıllık sürenin temmuz ayında dolması gerekiyordu ancak pandemi dönemi bahane edilip tekrar bir yıl uzatma ortaya konuldu. Şu anda hizmet sağlayıcıların kullandığı araçların tamamı 10 yaş altı. Yani 2005 yılında kanun çıktıktan sonra bu araçlar üretilmiş olması, dolayısıyla kanun hükümlerine uyularak üretilmeliydi” dedi.

“ENGELLİLERİN ULAŞIMA ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMALI”

Koronavirüs sürecinde ulaşım sektöründe bulunan firmaların bahaneleri yüzünden kanundaki düzenlemenin 1 yıl daha ötelendiğini söyleyen Aydoğmuş, “Ocak ayında Cumhurbaşkanı 2020 yılını erişilebilirlik yılı ilan etti. Erişilebilirlik yılı ilan edilen bir dönemde engellilerin erişilebilirliğinin ötelenmesi çok manidar. Burada bir tutarsızlık da var. Sonuç itibariyle bu yapılan düzenlemenin bir grup taşımacı lobisi baskısıyla Meclisten öteleme olarak çıkması kabul edilebilir bir şey değil. Engelli bireylerin yaşamını kısıtlayan, mevcut haklardan yararlanmasını sınırlandıran ciddi bir öteleme olmuştur. Meclisin artık karar vermesi lazım. Ulaşım sektöründe firması olanlar için mi yasayı uygulayacaklar yoksa milyonlarca engelli vatandaşın mağdur edilmesi ve haklarını alabilmesi için mi tercihte bulunacaklar. Biz bir an önce yasadaki ötelenmeden vazgeçilerek engellilerin ulaşıma erişilebilirliğinin sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Scroll to Top