Engelli Seyahat Kılavuzu Toplantısı Yapıldı

Engellilik ve Uluslararası Seyahat Deneyimleri Konuşuldu
Yaşar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ve Herkes İçin Turizm Derneği ortak faaliyeti çerçevesinde düzenlenen etkinlikte engellilik ve seyahat konusu uluslararası aktörlerin katılımıyla 8 Nisan 2021 tarihinde sivil toplumun geniş katılımıyla tartışıldı. Moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi üyesi Prof. Dr. Huriye Toker’in gerçekleştirdiği “Engelli Gezginlerin Seyahat Deneyimleri“ başlıklı İngilizce, Türkçe ve Almanca dillerinde gerçekleştirilen etkinliğe sivil toplum ve katılımcıların bilgi paylaşımıyla büyük ilgi gördü. İzmir Üniversiteleri Platformu, İzmir Kent Konseyi’nin paydaş olduğu çok aktörlü etkinlik, Herkes İçin Turizm Derneği’nin Sivil Düşün Hibe Fonu desteğiyle yürüttüğü engelli seyahat klavuzu hazırlama projesinin bir faaliyeti olarak gerçekleştirildi. Engellilik alanında uluslararası deneyim paylaşımının önemine vurgu yapan etkinlik, Mina Engelliler Derneği Eğitim Koordinatörü Yıldız Akgün’ün kuruluşun 30 engelli birey ile gerçekleştirdiği seyahat deneyimlerini aktarması ve alandan gözlemlerini paylaştığı sunumuyla başladı. Engellilik alanında bireylerin ve sivil toplumun talep etmeyi bilmesi yasal haklarını öğrenmesi gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında ülkenin şartları kadar engellinin bireysel ihtiyaçlarının da göz önüne alınmasının önemine değindi. Ardından TUİ Hotels Group Erişilebilirlik Seyahat Departmanı Yöneticisi Patrick Petersen’in TUİ Seyahat kurumunun 1980’lerden bugüne ilerleme kaydettiğini, 11 çalışanı ile engelli erişimine uygun 2500 farklı konaklama imkanını sunabildiğini aktardı. Engelli seyahatinde engellinin ihtiyaçlarını çok iyi tanımlayabilmesi ve konuya ilişkin hazırlanmış formları ayrıntısıyla doldurabilmesinin önemini belirtti. İzleyicilerden gelen sorular çerçevesinde seyahat taleplerinde fiziksel erişilebilirliğin temel engellilik olarak ele alındığını, işitme ve diğer kısıtlarda engellinin refakatçısının da birlikte seyahat ettiğinden daha az çalışılan konular olduğunu dile getirdi. Etkinliğin son konuşmacısı Oslo- Sfio Derneği Başkanı Magnar Aukrust’da bağlantı ile yaşadığı zorluklar nedeniyle yazılı olarak düşüncelerini paylaştı. Etkinliğin simultane çevirisini üstlenen Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri Sena Ortakışlalı, Şölen Ege Eriş’in başarılı çevirileri ile etkinlik, engelliliğin uluslararası aktörlerle tartışılması imkanını sağladı. Yaklaşık 50 kişinin katılım sağladığı çevrimiçi etkinliğin katılımcıları devam etkinliklerini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.
Disability and International Travel Experiences Discussed
In the event organized within the framework of the joint activity of Yaşar University Disabled Students Unit and Herkes İçin Turizm Association, the issue of disability and travel was discussed with the participation of international actors on April 8, 2021. Moderated by Yaşar University Disabled Student Unit member Prof. Dr. Huriye Toker, titled “Travel Experiences of Disabled Travelers” held in English, Turkish and German and attracted great attention of the civil society and participants. The multi-actor hosted evet by Izmir Universities Platform, Izmir City Council was carried out as an activity of the disabled travel guide preparation project carried out by the Herkes İçin Turizm Association with the support of the Sivil Düşün Fund. Emphasizing the importance of sharing international experiences in the field of disability, the event started with the presentation of Mina Disabled Association Education Coordinator Yıldız Akgün, who shared her travel experiences of 30 disabled individuals and shared her observations from the field. In her speech, she emphasized that individuals and civil society should know how to demand and learn their legal rights in the field of disability and emphasized the importance of considering the individual needs of the disabled people as well as the conditions of the country. Then, TUI Hotels Group Accessibility Travel Department Manager Patrick Petersen stated that TUI Travel institution has made progress since the 1980s and has been able to offer 2500 different accommodation opportunities suitable for disabled access with 11 employees. He emphasized the importance of the disabled community to be able to define the needs of the disabled very well and to be able to fill in the prepared forms on the subject in detail. Within the framework of the questions from the audience, he stated that physical accessibility is considered as the main disability in travel requests, and that hearing and other restrictions are less studied because they travel less and if they do, they travel with acompanied person. The last speaker of the event, Oslo-Sfio Association President Magnar Aukrust shared his thoughts in writing due to the difficulties he faced with the internet connection. Simultaneous translation of the event was undertaken by Yaşar University Department of Translation and Interpretation students Sena Ortakışlalı and Şölen Eriş, the event provided the opportunity to discuss disability with international actors. More than 50 people attended the event and they were looking forward to the upcoming events.

https://herkesicinturizm.org/engelli-seyahat-kilavuzu/
Scroll to Top